එක් දින පිටියේ විශිෂ්ඨ ජයක් ශ්‍රී ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ දිනයේ දී විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින් සංචාරක  එංගලන්ත කණ්ඩායමට වාර්තා ගත පරාජයක් අත්කර  දීමට සමත් වුණා.…

අනුග්‍රාහකයන්ටත් කැපිල්ලක් දැමූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයකදී හා ඊට අදාළ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවන්හිදී අනුග්‍රාහකයාට ප්‍රමුඛත්වයක් දීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායක් වේ.එසේ  වුවද අදින් ඇරඹෙන ශ්‍රී ලංකා – …