විපතට පත් වූවන්ට ජනපතිගෙන් සහනාධාර

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන සලසන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට …