සම්බන්ධන් අගමැති හමුවෙයි

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මීට සුළු ‌‌මොහොතකට පෙර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට ගොස් තිබේ. විජේරාම මාවතේ පිහිටි මහින්ද රාජපක්ෂ …

රජය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා මන්දගාමී- අර්. සම්බන්ධන්

යහපාලන රජයේ හැසිරීම පෙර පැවති ආණ්ඩුවට වඩා බොහෝ යහපත් වුවද බොහෝ උත්සාහයන් නොගෙන කළ හැකි දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට පවා අනවශ්‍ය …