නිකී හේලි ඉල්ලා අස්වෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය ලෙස කටයුතු කළ නිකී හේලිගේ ඉල්ලා අස්වීම ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් භාරගෙන තිබේනවා.

කැරොලීනා …