ලෝක චෙස් සම්මේලනයේ නව සභාපති තෝරාපත්වෙයි

ලෝක චෙස් සම්මේලනයේ නව සභාපතිවරයා රුසියාවේ අකාර්ඩ් ඩොවර්කොවිච් පත්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.ජොර්ජියාවේ බටුමි නගරයේ පැවැති ලෝක චෙස් සම්මේලනයේ …