ඇ.ඩො.මි. 50 ක මූල්‍ය ආධාර පළාත් හතරකට

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම, උතුරු මැද, සබරගමුව, හා ඌව පළාත් වල රෝහල් ඇතුළු ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධනය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව …

බදු ගෙවීම මංකොල්ල කෑමක් නොව සමාජ වගකීමක් ලෙස සලකන්න

බදු ගෙවීම සිය ආදායම මංකොල්ල කෑමක් ලෙස නොව, සමාජ වගකීමක් ඉටු කිරීමක් ලෙස දැකිය යුතු බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය …

ආණ්ඩුවට ලැබුණේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාල බෝම්බයක්

2015 වසරේ දී ආණ්ඩුවට ලැබුණේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාල බෝම්බයක් බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. කඩා වැටුණු …