ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරිම්වලින් ඉන්දියාව පෙරමුණට

නවතම ටෙස්ට් කි‍්‍රකට් ශ්‍රේණිගත කිරිම්වල පෙරමුණ ගැනිමට ඉන්දිය කණ්ඩායම සමත් වුණා.දෙවන ස්ථානයට පත්ව සිටින්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායමයි. දකුණු අප‍්‍රිකාව තුන් වන …