ගෝඨාභය විශේෂ මහාධිකරණයට

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව විශේෂ මහාධිකරණ නඩු විභාගයක් අද(19) පැවැත්වෙනවා. ඩී.ඒ රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරිමේදී මහජන මුදල් අවභාවිත …