ලොව වටා ෆේස්බුක් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බිදවැටේ

ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් යෙදුම බිදවැටීමට පත්වී දවසක් යාමට මත්තෙන් ෆේස්බුක් සමාජ ජාල අඩවිය හා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සමාජ ජාල අඩවිය ඊයේ දින එනම් …