නාවික හමුදාධිපතිතුමා නව අගමැති හමුවෙයි

නාවික හමුදාධිපති, වයිස් අද්මිරාල් සිරිමෙවන් රණසිංහ මහතා, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා ඊයේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී හමු විය.එහිදී, නව අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ …