නැවතත් බොයින් වර්ගයේ ගුවන් යානයක් අනතුරට

මඟීන් 127 දෙනෙකු රැගත් බොයින් 737 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් බොලීවියා ගුවන් තොටුපොළේදී අනතුරට ලක්වුණා.යානය ගොඩබැස්වීමේදී ගුවන් පථයෙන් ඉවතට ලිස්සා ගොස් …