පළාත් සභා නිලධාරීවාදයට ගොදුරුවීම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධියි

පළාත් සභා වැඩි ප්‍රමාණයක නිල කාලය අහෝසිවී තිබෙන හෙයින් ඒවායේ කටයුතු මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් ගිලිහීයාම නිලධාරීවාදයට යටත් වීමකැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව …