ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයෙන් පසු රංගන සමුගනි

එංගලන්තයට එරෙහිව ගාල්ලේ දි ආරම්භ වන පළමු ටෙස්ට් තරගයෙන් පසු ජාත්‍යන්තර කි‍්‍රකට් කි‍්‍රඩාවෙන් විශ‍්‍රාම ගන්නා බව ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා දඟ පන්දු …