පටාචාරා

ඈත අතීතයේ සැවැත් නුවර හතළිස් කෝටියකට හිමිකම් කියූ සිටාණන් කෙනෙකුට රූමත් දියණියක් සිටියහ. ඇයට අවුරුදු 16 ක් වූ අතර ඇයව …

ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව අතර තිබිය යුතු යුතුකම්

සමාජයේ කුඩා ම ඒකකය පවුලයි. එම පවුලේ ප්‍රධාන සාමාජිකයන් දෙදෙන අඹුව සහ සැමියායි. ඇතැම් සමාජයන්හි එක් පුරුෂයකුට භාර්යාවන් කීපදෙනකු සිටිය …

රාවනා කතාවේ මෙතෙක් නොදත් ඇත්ත

මන්දෝදරි යනු රාවනාගේ බිරිදය, කල්ගත්ම මහාරාවණා රජතුමාගේ බිරිද වුනු මන්දෝදරි කුමරියට ගැබක් පිළිසිද ගන්නවා. එවිට පුලස්තිරිෂිවරයා අනාවැකියක් පළ කරණවා.

එනම් …

නුවණ යොදවා දිවිය සුරකිමු

                අප දන්නා ලෝකයෙහි සිටින අනෙකුත් සතුන්ගේ සංඛ්‍යාව සමග සසදා බලන විට මිනිසුන් සිටින්නේ සුළු ප‍්‍රමාණයකි. එයින් පෙනී යන්නේ මනුෂ්‍ය ආත්මභාවයක්

පිරිසිදුකම ගැන සැලකිලිමත් වෙමු

පුද්ගලයෙකුගේ ඇතුළත පිරිසිදුකම ගැන මෙන්ම බාහිර පිරිසිදුකම ගැනත්, අවට පරිසරයේ පිරිසිදුකම ගැනත් සැලකිලිමත්විය යුතුය.  සුන්දරත්වය අප භාවිතා කරන භාණ්ඩ හා …