ආචාර්ය රාධිකා කුමාරස්වාමි ජෝන් කීල්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

මෙරට ලැයිස්තුගත විශාලතම සමාගම් සමූහය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් පී එල් සී හි අධ්‍යක්ෂ  මණ්ඩල  සාමාජිකාවක ලෙසින් ආචාර්ය රාධිකා කුමාරස්වාමි …

ඓතිහාසික ස්ථාන ගැන තොරතුරු දැනගන්න මොබයිල් APP එකක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් හා ඓතිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට සහ එම ස්ථාන නැරඹීම සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදීගත …

EPF සාමාජිකයින්ට ගෙවන පොළිය අඩුවිය හැකි විගණකාධිපති

සමස්තයක් ලෙස 2016 වර්ෂය තුළ දී අයෝජන කළඹ තුළ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය වන රජයේ සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනයන් පහළ බැසීම හේතුවෙන් ඉදිරි වර්ෂවල …

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහනාධාරය 22,957 කට

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහනාධාර ණය යෝජනා වැඩසටහන යටතේ මේ වනවිට ආයතන හා පුද්ගලයන් 22,957කට ණය ලබාදී තිබේ.

නව …